BEJELENTKEZÉS

Dr. Székács Béla, az MTA doktora 1967-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskarán. Végzésétől  kezdve az egyetem II. Belklinikáján dolgozott, 1987-től egyetemi docensként, 2004-től egyetemi tanárként. Belgyógyász, nephrológus, geriátriai szakorvos, hypertonológus, az Európai Hypertonia Társaság klinikai hypertonia specialistája.  Oktatóként 2004-2008 között vezette a Semmelweis Egyetem II. Belklinika kihelyezett (OPNI2004-2008 január) Geriátriai Tanszéki csoportját, majd a 65 éves életkori határ elérése után annak egyetemi tanára, illetve 70. évétől 2012 szeptemberétől részmunkaidős közalkalmazotti szaktanácsadó volt 2013 június 30.-ig (2013 aug.-tól jelenleg szellemi szabadfoglalkozásúként szerződéses megbízást lát el a geriátriai tanszéki munka segítésében).  A Tanszéki Csoport 2008-tól, az OPNI bezárása után  a Főv.Önk.Szt.Imre Kh-ban nyert elhelyezést. 2004 után betegellátó orvosként az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) Belgyógyászati-Geriátriai-Rehabilitációs Matrix Osztályát, majd 2011 októberéig a Szt Imre Kh. Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehab. Osztályát vezette, majd ahol részmunkaidős nem közalkalmazott szaktanácsadói feladatokat látott/lát el. 

Szakma-és tudománypolitikai, illetve egyéb medicinalis társadalmi tevékenység: Végzésétől bekapcsolódott a hipertóniás és vesebetegek ellátásába, szakmapolitikai aktivitása e téren az 1980-as évek második felétől kezdődött, amikor az Országos Belgyógyászati Intézet hipertonia-vese munkabizottságának titkára volt. Az 1990-es évek első felében a Belgyógyászati Szakmai Kollégium tagja, titkára. 2004-től a mai napig, több cikluson át, a Geriátriai Szakmai Kollégium tagja. A 90-es évek elején a dr Mikola István miniszteri biztos vezette tárcaszintű egészségügyi finanszírozási reform csúcs-bizottság tagja volt, majd résztvett a dr Bordás István vezette OEP - BNO függő  díjtételeket kialakító bizottság munkájában. A 90-es évek első felében az Magyar Orvosi Kamara SOTE Szekciójának titkári tisztségét töltötte be. Több magyar és külföldi tudományos orvostársaságnak a tagja, a Magyar Hypertonia Társaságnak megalakulásától alelnöke, az MHT oktatási és vizsgabizottság elnöke, a Magyar Nephrológiai Társaság vezetőségének több cikluson át tagja volt, hasonlóan a Magyar Menopausa Társasághoz és a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társasághoz (MGGT), mely utóbbinak 2010-től elnöke is.. Az Európai Hypertonia és Európai Menopausa Társaság tagja, és Magyarország képviselője a szakorvosi oktatással  kiemelten foglakozó európai szakorvosi társaság geriátriai szekció testületében (EUMS-GMS). 2010-től az Európai Geriátriai Társaság (EUGMS) full Board tagja és a Nemzetközi Gerontológiai és Geriátriai Társaság (IAGG) Council tagja. 2004-2008 között a MOTESZ Elnökség mellett működő Orvosi Érdekvédelmi, illetve Informatikai Munkabizottságok tagja volt. 2004-2013: a Semmelweis Egyetem Geriátriai Oktatói Grémiumának elnöke. 2005-től a Nemzeti Vizsgabizottság Geriátriai Szakorvosi Vizsgabizottsága elnöke. A Gömöri Pál Hypertonia és Vese Alapítvány és 2004-2012 között a „Tégy az Idősekért Alapítvány” kuratóriumi elnöke. 2009 márciusában második ciklusban nyert megválasztást a Geriátriai Szakmai Kollégiumba, 2011-től a Geriátr.-Krónikus ellátás Tanács tagja. 2012-2013-ban az MGGT elnökeként szerepet vállalt a GYEMSZI-ETI fontos kezdeményezésében, a geriáter szakápoló képzési program előadóinak megszervezésében.

Kutatás, egyetemi kutatónevelés:  Legfontosabb klinikai és állatkísérletes kutatásai az elmúlt évtizedben a prosztanoidok, hipertónia-vese, hipertóniás betegellátás, a terápiás módszertani útmutatók és a talált orvosi  terápiás gyakorlat közötti egyezés/eltérés,időskori polypharmacy és annak viszonyrendszere, a menopauza és kardiovaszkuláris nemi hormonhatások, valamint az öregedés területén történtek. Egyetemi tudományos aktivitását a Jendrassik tudományos díj is, a régebbi kutató-nevelő munkáját az SE „Egyetem Kiváló TDK Nevelője" elismerése minősíti. Dr Székács Béla 2013-ig alprogramvezető volt a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola  dr Monos Emil professzor vezette 5-ös számú főprogramjában. A tudományos doktorképzésben előadásokkal hosszabb időn át a Monos Emil -Kollai Márk professzorok által meghirdetett Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia PhD, gradualis, postgradualis kötelezően választható képzési programban, valamint a Rosivall László professzor által a 2010-2011 tanévtől  meghirdetett "Molekuláktól a betegágyig, sejttől a szervezetig" című, az Elméleti PhD Iskola 5 programjának közös kurzusában vett részt.

Szakmai-tudományos tanulmányutaiból: 1987-ben a londoni Royal Postgradual Medical School  klinikofarmakológiai és belgyógyászati tanszékén Dollery professzornál töltött 1 évet, majd 1993-ban az Indiana University (USA) Belgyógyászati és Hypertonia Centrumában Pratt és Weinberger professzoroknál fél évet. Emellett rövid szakmai tanulmányutakat is tett a 90-es években, tanulmányozta az angliai egészségügyi ellátás kormányzati reformját Angliában és Skóciában, igen rövid időszakot a heidelbergi klinikofarmakológiai kutatócentrumban is eltöltött, illetve 1992-ben tiszteletbeli College senior member tisztség ellátására nyári meghívást kapott az angol Cambridge University Down College vezetésétől. Rövid tájékozódó utat tett még 1993-ban a Columbia University-n. Korábbi nemzetközi együttműködései  főleg  arizoniai VA kutatókkal történtek.

Több hazai tudományos és szakmai továbbképző újságnak (LAM 2008-ig, illetve Hypertonia és Nephrologia, Háziorvos Továbbképző Szemle, Magyar Gerontológia ) szerkesztőbizottsági tagja, a Magyar Gerontologia elektronikus  internet alapú lapban a Geriátria rovatvezetője.

Publikáció: 5 szakkönyvet szerkesztett, illetve írt meg (az ötödik, a Geriátria-az időskor gyógyászata 2005-ben jelent meg), ezekből a Nephrologia is, illetve a Geriátria is egyben az első magyar nyelvű egyetemi tankönyvnek is számított.  Közel 40 fejezetet írt  eddig 8 szakkönyvben. Cikkeinek száma 165 (angol nyelvű 56, lektorált folyóiratokban), összesített impact factora 124; csupán az utolsó két évtizedben 130 feletti a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon bemutatott előadásainak és posztereinek száma. 2 nemzetközi társaság poszter nagydíját is elnyerte. 500 feletti (SSCi 180, a többi online, nem impakt faktoros folyóirat, könyv) az őt idéző, az MTA Orvosi Osztály által meghirdetett kritériumoknak megfelelő citátumok száma.  A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2003-ban nyerte el. A 2000 utáni években az  OTKA Élettudományi Kollégiumban a Kórtani Tudományok, majd a Konzervatív Orvostudományok zsűri-tagja volt.

Elektronikus oktatóprogramok: hipertónia távoktatási programot dolgozott ki nemzetközi (Leonardo) együttműködés keretében, amely a hazai Leonardo bizottság értékelése szerint 2002-ben a Leonardo pályázati alapon elkészített legjobb magyar produktum volt.  Jelenleg is  a MHT hipertónia internetes távoktatási és online, majd szóbeli vizsgáztató kurzusának (hypertonologus cím, hypertonia gondozás minősített orvosa minősítés elnyeréséért)  társvezetője, mely program most már orvosi  licensz minősítést ad majd. .2011-2012-ben  a Semmelweis Egyetem TÁMOP támogatást elnyert 4 komponensű internet oktatóprogramjainak projekt menedzsere volt, amelyen belül is vezető szerepet vállalt a geriátriai internet alapú, mind a 4 egyetem által oktatásra elfogadott szakorvos képző/továbbképző program kidolgozásában. 2012-2013-ban MGGT elnökként  jelentős szerepet vállalt a GYEMSZI/ETI geriátriai szakápoló képesítő programja oktatói gárdájának megszervezésében, későbbi gyakorló helyeinek kijelölésében..

Eddigi kitüntetéseiből, díjaiból:a Semmelweis Egyetem jogelődje által 1967-ben adományozott tudományos Madzsar József emlékérméje, hazai szakmai-tudományos lapok négy nívódíja, 1997-ben az Európai Menopausa Társaság, majd 1999-ben a Nemzetközi Menopausa Társaság által adott poszter első díj, illetve a Magyar Hypertonia Társaság 2000-ben adott Török Eszter emlékérem kitüntetése, 2001-ben a Magyar Menopausa Társaság által frissen alapított "Kiemelkedő Tudományos Tevékenységért" díj első elnyerője volt. 2001: a  „Semmelweis Egyetem Kiváló TDK Nevelője" kitüntetést, valamint a Semmelweis Egyetem Jendrassik tudományos díjat kapja. Korábban Széchenyi professzori, 2004 őszéig pedig Széchenyi István ösztöndíjas orvos.

Állami kitüntetés 2014: Magyar Érdemrend Lovagkereszt.

 1. Alapadatok:
 • Dr. Bakó Gyula, MTA doktora,PhD
 • 1951.03.23., Balassagyarmat
 • 1975 Általános orvos. Debreceni Orvostudományi Egyetem (Diploma száma: 500-10/1975 OTE szám)
 • Biometria tanfolyam: 1977/78 (7157-79/8/OF szám);
 • Belgyógyászat szakvizsga: 1981 (362/1981 OSZB szám);
 • Klinikai Farmakológia szakvizsga: 1984 (91/1984 OSZB szám);
 • Az Orvostudomány Kandidátusa: 1987 (11 820);
 • Endokrinológia szakvizsga: 1992; (266/1992 OSZB szám);
 • Allergológia és Klinikai Immunológia szakvizsga: 1993 (1881/1993 OSZB szám);
 • Habilitált doktor: 1994 (2/1994)
 • Az Orvostudomány Doktora: 1996 (3544)
 • Geriátria szakvizsga 707/2003.
 • Eddigi és jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i):

Tudományos ösztöndíjas gyakornok; DOTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1975-1976.

Tudományos segédmunkatárs; DOTE I. sz. Belklinika, OGYI álláson, 1976 - 1982.

Tudományos munkatárs; 1982 - 1987.

Tudományos főmunkatárs; 1987. - 1989.

Egyetemi docens; 1989 - 1994.

Habilitált egyetemi docens: 1994.

Egyetemi tanár: DOTE-DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 1999. július 1.-

Klinika igazgató, egyetemi tanár: DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, 2001 július 1.-2003 Június 30.-ig szóló határozott idejű kinevezéssel.

Tanszékvezető egyetemi tanár: DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Geriatria Tanszék, 5 éves kinevezéssel 2011-tól.

 1. Szakma-és tudománypolitikai, illetve egyéb medicinalis társadalmi tevékenység, szakmai továbbképző és tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagsága

 

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság,

Magyar Immunológiai Társaság,

Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaság,

Magyar Gyógyszertani Társaság Klinikai Farmakológiai Szekciója.

Debreceni Akadémiai Bizottság Endokrin Szakcsoportja társelnöke 1991-1996-ig.

Magyar Belgyógyász Társaság

Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság alelnöke

Preventív Geriátriai és Gerontológiai Társaság alelnöke;

MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület Elméleti Orvostudományi Munkabizottság elnöke (2001-).

EUMS GMS vezetőségi tagja;(2002-)

Orvosi Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozat Elnöke

Az „Archives of Gerontology and Geriatrics” (Elsevier) kiadótanácsának tagja; (2001-2013);

Magyar Gerontologia Rovatvezetője (Szerk.: Dr. Semsei Imre)

Magyar Geriátria Szerkesztőségi tagja (Szerk.: Kiss István)

 1. Kutatási tevékenység, kutatónevelés

Dr. Fülöp Tamás: Bizonyos immunparaméterek vizsgálata idős korban különös tekintettel az intracelluláris jeltovábbításra. Doktori értekezés 1992.

Dr. Nagy Endre: A humán TSH receptor mint antigén; a Graves-kór immunológiai szempontból. Kandidátusi értekezés 1994.

Dr. Bajnok László: Szív- és érrendszeri betegségek izotópdiagnosztikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés 1995.

Dr. Sztojka Ilona: Vékonytű biopszia és a pajzsmirigy ellenes antitestek prediktív értéke a thyreoiditisek kórismézésében és prognózisában. Kandidátusi értekezés 1995.

 1. Póti Sándor VI. é. "Autoimmunitás endokrin betegségekben" 1985 diplomamunkája,
 2. Ujhelyi Ildikó V. é. fogorvostan-hallgató "Immunológiai eltérések a Basedow-kórban" 1991 diplomamunkája,
 3. Varga Edit VI. é. "Az endokrin ophthalmopathia kezelése Cyclosporin-A-val" 1993 diplomamunkája,
 4. Szabó Zoltán szakkörösként „A Basedow kór relapsusának előrejelzése laboratóriumi leletek és fizikális jelek alapján” 1995 c. pályamunkája,
 5. Amani Ahmed Alabass "Autoimmune mechanism of Graves' disease" c. diplomamunkája 1995.
 6. Szabados Tamás „Jelátviteli mechanizmusok pajzsmirigy sejtekben” c. diplomamunkája 1996,
 7. Tóth Boglárka „A hypothyreosis pathomechanizmusa, klinikuma és kezelése” c. diplomamunkája 1997 készült el.
 8. Soós Lilla „A Hashimoto thyreoiditis társulása ritka kórképekkel (Esetismertetések) c. diplomamunkája 2002.
  1. Szabó Nóra Anna„A pajzsmirigy autoimmun betegségei, klinikumuk és társulásuk más autoimmun betegségekkel” c. diplomamunkája 2000-ben készült el.
  2. Papp Bernadett: „A thyreoiditisek klinikuma és diagnosztikája” TDK pályamunka 2003.
  3. Horváth Melinda: Standard geriátriai állapotfelmérés eltérései a diagnózisok függvényében 2011 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  4. Nagy Erika: Standard geriátriai állapotfelmérés  2011 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  5. Csáki Eszter: Hashimoto thyreoiditis kezelése steroiddal 2012 (TDK pályamunka és diplomamunka)
  6. Zékány Gabriella: A geriátria oktatása Magyarországon 2012 (diplomamunka)
  7. Bodó Attila: A fizikai aktivitás hatása az idősek élettani paramétereire. ÁOK V. évf. TDK és diplomamunka 2013 (készül).
  8. Bencze Gabriella: Az időskor farmakoterápiájának speciális szempontjai. ÁOK VI. évf. diplomamunka 2013 (készül).
  9. Ge Wenrong The danger of multiple drug administration in older people 2013 (diplomamunka).

Jelenleg 1 hallgató készíti irányításommal diploma- és pályamunkáját

 1. Fontosabb szakmai-tudományos tanulmányutak:-

London 1980 1 hónapos tanulmányút dr. Lucille Bitensky laboratóriumában, ahol a pajzsmirigy sejtek cytokémiai bioassayét tanultam meg.

1981-82-ben egy éves tanulmányút Kanadában, N. R. Farid Pajzsmirigy Kutató Laboratóriumában. Nazrul M. Islam közvetlen irányításával a TSH receptor szerkezetét tanulmányoztam.

1988-ban Nicola Fabris laboratóriumában dolgoztam Anconában és a pajzsmirigy hormonok hatását vizsgáltam az immunológiai folyamatokra.

1991-ben három hónapot töltöttem Marseille-ben Dr. Jean Mauchamp pajzsmirigy kutató laboratóriumában, ahol Odile Chabaud munkacsoportjában az un. polarizált pajzsmirigy sejtkultúra előállításának módszerét tanultam meg, s ennek kapcsán a TSH indukálta thyreoglobulin termelést és jódfelvételt vizsgáltam.

 1. Publikáció(könyv, hazai, nemzetközi publikációk száma, összesített impakt faktora, összesített független citáltsága)

Könyvek: 16; (angol 1 ebből)

Könyvfejezetek: 46

Folyóiratcikk: 94, magyar

IF.: 41,757

Citáció:  202

Független: 172

 1. Idősgyógyászattal összefüggő szoftverek, internet alapú programok kialakítása:-

E-learning könyv fejezetek (Prof. Kiss István TÁMOP pályázata)

 1. Eddigi kitüntetései, díjai:

Népköztársasági Ösztöndíj 1974

Weszprémi emlékérem 1975;

Markusovszky díj 1986.

A Nukleáris Medicina fejlesztéséért 2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Eddigi 5 hazai és 10 nemzetközi, lektorált folyóiratokban megjelent (impakt faktor/citáltság számmal), legfontosabbnak tartott cikkének listája.
  1. Hazai: szerző(k): cikk címe. Folyóirat neve, kötet:oldalszám -tól –ig, évszám

  1. Horváth M., Szabó A., Tárkányi I., Tizedes F., Daróczi B., Bakó Gy.: Standard geriátriai állapotfelmérés eltérései a diagnózisok függvényében

  Magyar Gerontologia 2010/8; 25-42.

  2. Nagy E., Szabó A., Tárkányi I., Tizedes F., Daróczi B., Bakó Gy.: Standard geriátriai állapotfelmérés

  Magyar Gerontologia 2010/8; 43-62

  3. Bakó Gy.: Speciális orvosi szakterület mindannyiunkért, akik megöregszünk.

  Magyar Orvos. XIX. Évf. 2011/7-8, 21-22.

  4. Zöllei M., Bakó Gy., Semsei I.: Oktatási kérdések az Idősügyi Nemzeti Stratégia keretében

  Magyar Gerontológia. 2011; 3; 34-50.

  5. Bakó Gy.: Időskori reumatológiai kórképek kezelése

  Háziorvos Továbbképző Szemle. 2011; 16; 118-120.

   1. Nemzetközi: szerző(k): cikk címe. Folyóirat neve, kötet:oldalszám -tól –ig, évszám, impakt faktor (=IF), a cikknek a szerzőtől független, dokumentálható idézettsége számmal (=Cit.:)

   1. Bakó, Gy.: A. Mohácsi, E. Nagy, F. Wórum, I. Lőrinc, A. Leövey:
   Incidence of arrhythmias and heart failure; hyperthyreoidism and aging.
   Acta of the "World Congress of Gerontology - XV.th Congress of the International Association of Gerontology" Budapest, Hungary, July 4-9. 325-329, 1994.

   2. Balázs, C., A. Leövey, M. Szabó, G. Bakó.:
   Stimulating effect of triiodothyronine on cell-mediated immunity
   Eur. J. Clin. Pharmacol. 17; 19, 1980.

   IF:2.078       Cit:43 (41)

   .3. Islam, M. N., R. Briones-Urbina, Gy. Bakó, N. R. Farid.:
   Both TSH and thyroid-stimulating antibody of Graves' disease bind to an Mr 197 000 holoreceptor
   Endocrinology. 113; 436-438; 1983.

   IF: 4.093Cit.:33 (22)

   4. Islam, M. N., R. Briones-Urbina, Gy. Bakó, N. R. Farid.:
   Surface labelling of thyrocytes isolated by a new method combining enzymatic digestion and percoll gradient centrifugation
   Anal. Biochem. 130; 260-265, 1983.

   IF: 2.862      Cit.: 5 (3)

   5. . Bakó, Gy., M. P. Jacob, T. Fülöp Jr., G. Fóris, A. Leövey, L. Robert:
   Immunology of elastin: study of anti-elastin peptid antibodies by dot immunobinding assay
   Immunology Letters. 15, 187-192; 1987.

   IF: 1.224      Cit.:16

   6. Sándor Szántó, Péter Csermely, Ildikó Kovács, József Csongor, Árpád Illés, Gyula Bakó, Gyula Szegedi, Sándor Sipka: Inhibition of arachidonic acid release from human peripheral mononuclear cells by heat shock treatment and geldanamycin. Immunology Letters 83 ;181-185; (2002)ápr.

   IF: 1.847      cit 3

   7. Illés, Á.,Bíró, E., Miltényi, Zs., Keresztes, K., Váróczy, L.,András, Cs.,Sipka, S., Bakó, Gy.:  Hypothyroidism and Thyroiditis afteR Therapy for Hodgkin’s Disease. Acta Haematologica,109,11-17.2003.

   IF.: 1,874     cit 14(11)

   8. Zs., Barta, G., Mekkel, I.Csipő., L., Tóth, Sz., Szakáll, G.G., Szabó, Gy.,Bakó,Gy., Szegedi, M., Zeher.:Microscopic colitis: A retrospective study of clinical presentation in 53 patients.Wordl Jour.of Gastroenterogy. 2005;11(9):1351-1355.

   IF.: 3,318Cit.:  23(23)

   9. Biro E, Szekanecz Z, Czirjak L, Danko K, Kiss E, Szabo NA, Szucs G, Zeher M, Bodolay E, Szegedi G, Bako G.: Association of systemic and thyroid autoimmune diseases.
   Clin Rheumatol. 25,240-245,2006

   IF: 1,159      Cit.:50(48)

   10. Szekenecz, Z., É. Szekanecz, Gy. Bakó, Y. Shonfeld: Malignancies in autoimmune rheumatic diseases – a mini-rewiew

   Gerontology. 2011; 57: 3-10.

   IF: 1,69;  cit   9(8)

   1. Név: Dr. Székely Miklós, professor emeritus, MTA doktora

               1942.12.23. Kolozsvár

               orvos, 1967.09.08. Pécs, patofiziológus szakképesítés

               1967 óta POTE, ma PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet (2005-2008 között vezető, ezalatt jegyzet, tankönyv kiadása, az oktatási rendszer átszervezése és közelítése a klinikai igényekhez)

   2. Magyar Élettani Társaság, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság (vezetőségi tagságok)

   3. A szervezet energetikai szabályozása (táplálékfelvétel, testsúly, testhőmérséklet centrális szabályozása, korfüggő változásai). Tudományos diákkörös hallgatókkal foglalkozás, államvizsgadolgozatok konzulense, PhD-képzés (4 korábbi PhD-hallgató ma is a munkacsoportban dolgozik), PhD kurzusok tartása, külső PhD bírálatok, a PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja

   4. 1972/73 1 év Trinity College Dublin

       1973/74 6 hónap Babraham, Cambridge

       1992 6 hónap Memphis, University of Tennessee

       1996 3 hónap Portland, Thermal Physiology Laboratory

       2002 3 hónap Phoenix (AZ) St.Joseph’s Hospital Thermal Physiology Laboratory

   5. Közlemények (angol/magyar) 105 eredeti közlemény (össz IF 115,9; idegen citáció: 917; Hirsch index: 22), 28 könyvfejezet, 1 szakkönyv szerkesztés, 1 tankönyv szerkesztés, 6 egyetemi/főiskolai jegyzet, 5 egyéb szakmai közlemény

   6. Biotechnologus Szak számára „Biogerontologia” internetes program.

       Országos, egységes internet alapú geriátriai program kidolgozásában részvétel.

   7. Széchenyi Professzori Ösztöndíj

   8.

   Hazai:

   Székely M.: A láz patofiziológiája. Az Orvostud. Akt. Probl. 46: 125-166 (1983)           magyar

   Székely M., Szelényi Z.: A kísérletes láz pathomechanizmusa I. Prostaglandinok            magyar
   szerepe a központi regulációs változásokban. Orvostud. Értesítõ 66: 119-122 (1993)

   Szelényi Z., Székely M.: A kísérletes láz pathomechanizmusa II.                                      magyar
   A cholecystokinin-oktapeptid lehetséges szerepe a láz kialakulásában.
   Orvostud. Értesítõ 66: 123-127 (1993)

   Székely M., Hazafi K., Pétervári E.: Időskori anorexia – testsúly, testösszetétel. magyar                    Magyar Belorv. Arch. 57: 58-66 (2004)

   Székely M., Hazafi K., Balaskó M., Pétervári E.: Hőterhelések időskorban.                      magyar

   Magyar Belorv. Arch. 58/3: 36-40  (127-130)(2005)

   Balázs E., Ruszwurm A., Székely M., Wittmann I., Nagy J.: Az időskor és a vesék.        magyar             cit: 2                Orv. Hetil. 149: 789-794 (2008)

                                                                                                                         IF                    cit

   Nemzetközi:

   Székely M., Szelényi Z.: Endotoxin fever in the rat. Acta Physiol. Hung.                          0.378              74
   53: 265-277 (1979)                                                                                                          

   Vybíral S., Székely M., Janský L., Černy L.: Thermoregulation of the rabbit                     3.096              26
   during the late phase of endotoxin fever. Pflügers Arch. 410: 220-222 (1987)                

   Székely M.: The vagus nerve in thermoregulation and energy metabolism.                    1.386              27

   Auton. Neurosci. Basic Clin. (formerly: J. Auton. Nerv. Syst.) 85: 26-38 (2000)   

   Székely M., Pétervári E., Balaskó M., Hernádi I., Uzsoki B.: Effects of orexins on           3.205              56 energy balance and thermoregulation. Regul. Pept. 104: 47-53 (2002)                           

   Székely M., Pétervári E., Szelényi Z.: Orexigenic vs. anorexigenic peptides and            3.226                 5              feeding status in the modulation of fever and hypothermia. Front. Biosci. 9: 2746-

   2763 (2004)

   Székely M: Orexins, energy balance, temperature, sleep-wake cycle. Am. J. Physiol.   3.685               9            Regul. Integr. Compar. Physiol. 291: R530-R532 (2006)

   doi: 10.1152/ajpregu.00179.2006

   Garami A., Balasko M., Szekely M., Solymar M., Petervari E.: Fasting                   2.737              5

   hypometabolism and refeeding hyperphagia in rats: Effects of capsaicin

   desensitization of the abdominal vagus. Eur. J. Pharmacol. 644: 61-66 (2010)

   doi: 10.1016/j.ejphar.2010.07.002

   Szekely M., Petervari E., Balasko M.: Thermoregulation, energy balance,                       4.048                          19

   regulatory peptides: recent developments. Front. Biosci. (Schol Ed) 2: 1009-1046

   (2010)

   Pétervári, E., Soós, S., Székely, M., Balaskó, M.: Alterations in the                                    2.886              2

   peptidergic regulation of energy balance in the course of aging. Curr.

   Protein Pept. Sci. 12: 316-324 (2011)

   Z. Kmiec, E. Pétervári, M. Balaskó, M. Székely: Aging anorexia. Vit. Horm.                      2.296*

   92: 319-355 (2013)

   Balaskó M., Rostás I., Füredi N., Mikó A., Cséplő P., Koncsecskó-Gáspár M.,                  3.911*

   Soós S., Székely M., Pétervári E.: Age and body composition influence the

   effects of cholecystokinin on energy balance. Exptl. Gerontol. 48: 1180-1188

   (2013), DOI info: 10.1016/j.exger.2013.07.006

   ÖNÉLETRAJZ

   1. Név: Dr. Zöllei Magdolna

   Születési dátum, hely: 1947.04.17., Apátfalva

   Legmagasabb iskolai végzettség: Egyetem

   Diploma elnyerésének dátuma, helye: 1971.szeptember, Szeged

   Végzés utáni szakképesítések:

   belgyógyászat 1976

   geriátria: 2000

   Geriátria szakorvos

   manager

   vezetéselmélet szakosító tagozat

   politikai gazdaságtan szak

   belgyógyász szakorvos

   általános orvos

    

   1. 2000. 10.31. Egészségügyi Minisztárium Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság, Budapest

   2. 1997. Vezetési készségfejlesztő szeminárium

   3. 1982. Marxizmus-Leninizmus Esti egyetem

   4. 1981. Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem

   5. 1977. 06. 15. Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottság, Szeged

   6. 1965-1971. 09. 11. SZOTE Általános Orvosi Kar, Szeged

   Eddigi és jelenlegi munkahelyei:

   1. SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály I., 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

   2. . SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály I., 6725 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42.

   3. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42. (2002. március 1-től akut Geriátriai osztály)

   4.. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.

   5. SZMJVÖ Kórháza, Gerontológiai és Belgyógyászati Osztály, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.

   6. SZOTE II. Belklinika, 6721 Szegd, Korányi fasor

   7. SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet

   Eddigi és jelenlegi beosztása:

   1. Címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos

   (határozatszám: 26-12173/2011/0003)

   2. Címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos

   3. Megbízott osztályvezető főorvos

   4. Részlegvezető főorvos

   5. Orvos főmunkatárs

   6. Egyetemi tanársegéd

   7. Tudományos gyakornok

   1. Szakma- és tudománypolitikai, illetve egyéb medicinalis társadalmi tevékenység, szakmai továbbképző és tudományos folyóiratok szerkesztőségi tagsága:

   Gyógyítás

   Graduális és posztgraduális belgyógyászati és geriátriai szakorvosképzésben való részvétel

   Oktatás (egyetemi hallgatók, diplomás ápolók geriátriai elméleti és gyakorlati oktatása, rezidens törzsképzési programban geriátria, palliatív medicina oktatása

   2010. Hetényi Géza Baráti Kör tagja

   2009.04.01-2011.04.01-ig Geriátriai Szakmai Kollégium, Elnök

   2004.07.15. Országos Érdekegyeztető Tanács Orvos Szakmai Bizottság, bizottsági tag,

   2004. 07. 12-2009.03.31-ig Geriátriai Szakmai Kollégium, elnök

   2003. Idősügyi Tanács - tag

   2000. 12.08.-től Hospice Alapítvány – Kuratóriumi tag

   1995.05.22-től Gerontológiai Társaság dél-alföldi régió geriátriai érdekképviselete

   1995-től a Geriátriai és Gerontológiai Társaság vezetőségi tag

   1995-től a Geriátriai Szakmai Kollégium tagja

   MOK Csongrád Megyei Orvosok Etikai Bizottsága – tag

   MOK-megyei küldött

   Gyógyszertherapiás Bizottság –tag

   1. Kutatási tevékenység, kutatónevelés:

   SZTE II. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Munkacsoport tagjaként a thrombopoesis kutatásában végeztem kísérletes munkát 1973-88-ig, valamint a Dél-Alföldi Régió Lymphoma Munkacsoport vezetője voltam 1982-88-ig

   1. Fontosabb szakmai-tudományos tanulmányutak

   Ausztria, Bécs, Rudolfstiftung Kórház szakmai gyakorlat

   1. Publikáció (könyv, hazai, nemzetközi publikációk száma, összesített impakt faktora, összesített független citáltsága):

   Hazai: 19, Külföldi: 8

   Absztrakt alapján citálható előadásainak száma tudományos kongresszusokon:

   Hazai: 75, Külfödi: 7

   Könyvrészlet: 2

   1. Idősgyógyászattal összefüggő szoftverek, internet alapú programok kialakítása:

   -

        

   1. Eddigi kitüntetései, díjai:

   2013. Kinevezés: geriátria és krónikus belgyógyászat szakfelügyelő főorvos

   2009. Kinevezés a Geriátriai Szakmai Kollégium elnöki feladatainak ellátására (Egészségügyi Minisztérium)

   2006. Címzetes Egyetemi Docens – kinevezés (Szegedi Tudományegyetem)

   2004.. Kinevezés a Geriátriai Szakmai Kollégium elnöki teendőinek ellátására (Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter)

   2002. Hűséggel és tudással a lakosság egészségéért emléklap (Szeged Város Kórháza 200 éves)

   2001. Egészségügyi Miniszteri Dicséret

   1997. Főigazgatói dicséret az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért

   1986. Kiváló Munkáért kitüntetés (Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa)

   1. -

   prof. Dr. Székács Béla 2014: geriátriai továbbképző előadás pillanatképe1

   prof. Dr. Székács Béla 2014: geriátriai továbbképző előadás pillanatképe2

   prof. Dr. Székács Béla 2014: geriátriai továbbképző előadás pillanatképe3